RSS Parrot

BETA

ūü¶ú Etusivu - FINLEX ¬ģ

@finlex.fi.fi@rss-parrot.net

I'm an automated parrot! I relay a website's RSS feed to the Fediverse. Every time a new post appears in the feed, I toot about it. Follow me to get all new posts in your Mastodon timeline! Brought to you by the RSS Parrot.

---

Finlex ¬ģ on oikeusministeri√∂n omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Your feed and you don't want it here? Just e-mail the birb.

Site URL: finlex.fi/fi

Feed URL: finlex.fi/fi/rss/uutiset

Posts: 10

Followers: 1

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleita säädösmuutoksia eri ministeriöiden hallinnonaloilla

Published: January 1, 2024 22:00

Ministeriöt ovat tiedottaneet hallinnonalojensa vuodenvaihteessa voimaan tulevista säädösmuutoksista.

KKV: Ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain uu­dis­tus toi muu­tok­sia ku­lut­ta­ja­luot­to­jen sään­te­lyyn ja ver­kos­sa mak­sa­mi­seen

Published: November 13, 2023 22:00

Kuluttajaluottoja ja verkossa tapahtuvaa maksamista koskevat kuluttajansuojalain muutokset tulivat voimaan 1.10.2023. Ne tuovat velvoitteita kuluttajaluottoja tarjoaville yrityksille ja verkkokauppaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille.…

Aborttilaki muuttui 1.9.2023

Published: September 3, 2023 21:00

Syyskuun alusta raskaudenkeskeytykseen ei tarvita enää kahden lääkärin lausuntoa ja 12. raskausviikkoon asti aborttiin riittää raskaana olevan oma pyyntö.

Uusi kirkkolaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2023

Published: July 2, 2023 21:00

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolainsäädännön uudistus tehostaa kirkon ja seurakuntien hallintoa. Uusi kirkkolaki ja siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.7.2023. Tullessaan voimaan uusi kirkkolaki korvasi vuonna 1994 voimaan tulleen kirkkolain.

Uusi luonnonsuojelulaki ja uudistettu kaivoslaki tulivat voimaan 1. kesäkuuta 2023

Published: June 1, 2023 21:00

Uutta luonnonsuojelulaissa on esimerkiksi luontotyyppien suojelun vahvistaminen tiukalla suojelulla, vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio ja varovaisuusperiaate. Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Tuomioistuimille laajemmat mahdollisuudet kohtuullistaa oikeudenkäyntikulukorvauksia riita-asioissa

Published: May 1, 2023 21:00

Riita-asioissa aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva lainsäädäntö uudistui toukokuussa. Tavoitteena on pienentää oikeudenkäyntikuluriskiä ja parantaa oikeuden saatavuutta riita-asioissa.

Laki sukupuolen vahvistamisesta tuli voimaan 3.4.2023

Published: April 4, 2023 21:00

Translainsäädäntö uudistuu. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytetään lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Laki sukupuolen vahvistamisesta tuli voimaan 3. huhtikuuta 2023. Samalla kumottiin laki transseksuaalin sukupuolen…

Tekijänoikeuslaki muuttui 3. huhtikuuta 2023

Published: April 2, 2023 21:00

Hallitus esitti muutoksia tekijänoikeuslakiin sekä sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin huhtikuussa 2022. Hallituksen esitystä täydennettiin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta joulukuussa 2022. Eduskunta hyväksyi hallituksen esittämät…

Esteett√∂myysdirektiivin toimeenpanoa koskeva lains√§√§d√§nt√∂ tuli voimaan 1. helmikuuta 2023 ‚Äď soveltaminen alkaa kuitenkin p√§√§s√§√§nt√∂isesti 28. kes√§kuuta 2025

Published: February 2, 2023 22:00

Esteettömyysdirektiivillä helpotetaan kaikkien, erityisesti vammaisten henkilöiden, itsenäistä elämää ja osallistumista yhteiskuntaan YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti. Direktiivi vaikuttaa etenkin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviin tuotteisiin…

Seksuaalirikoslainsäädäntö uudistui vuoden alusta

Published: January 15, 2023 22:00

Rikoslain seksuaalirikosäännökset uudistuivat vuoden 2023 alusta. Uudistuksella halutaan vahvistaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Samalla mittava uudistus yhdenmukaistaa ja selkiyttää rikoslain…